Sônia Guajajara is de eerste Minister voor Inheemse Volkeren van Brazilië, na een leven van inheems activisme. In haar nieuwe functie zet Guajajara haar strijd voort voor het erkennen en beschermen van inheems land. Door ontbossing, onteigening of uitzetting van inheemse volken wordt het leefgebied van inheemse volken steeds kleiner, onder andere in het Amazonegebied. Ook klimaatverandering vormt een bedreiging voor de leefgebieden van inheemse volken: bossen zijn cruciaal voor de opslag van CO2. Daarom trekt Guajajara ook ten strijde tegen klimaatverandering. Milieubeleid gaat daarbij hand in hand met de strijd voor rechten van inheemse volken.